peter:peter_ungdom:postkort

Postkort i Peters ungdom

Her følger de postkort, der har været med til at spore Peters bevægelser i ungdommen.

I 1907 tjener Peter på proprietærgården Søvertorp ved Rudkøbing på Langeland, hvorfra han sender et kort til Marinus i Skindbjerg.

Kortet har poststempel fra Rudkøbing, med datoen 8.8.19??. Andre oplysninger gør, at det bedste gæt på årstallet 1907.

Af teksten på kortet fremgår det, at Peter må formodes lige at være ankommet, vel for at arbejde i roerne, som beskrevet i Marie og Peter Langeland. Og, som det ses, sammen med vennerne Otto og Frederik, som han kendte fra Kærhave.

På billedet står Peter med stråhat i midten af bagerste række.

Teksten på kortet er som følger:

Søvertorp d. 7 August
Kære Moder og Broder
Jeg har det udmærket
her paa Langeland
Jeg glæder mig ved
at stifte Bekendtskab
med denne skønne
Øes Ejendommeligheder
og hele Folkefysignomi.
I skal nok faa Brev
inden for lønge.
Jeg hører vel snart fra
Jer. Venlig hilsen
Eders heng.
Peter

Med skrift vendt på hovedet står:

Hilsen fra Otto og Frederik.


I sommeren 1908 modtager Peter et kort fra sin broder Poul i USA.

Kortet er stemplet den 28. august 1908 i Brantwood, Wisconsin. Ud over at fortælle at Peter i sommeren 1908 tjente hos Buus Madsen i Dall, er kortet også med til at belyse Pouls færden i USA.

Teksten på kortet er som følger:

Kære Broder
Hjærtelig Tak for Brev
og Fotografier de var
smukke det glæder os
at modtage budskaber fra
vort Kjære Danmark
det glæder os meget at høre
at de har det godt i vort
kjære Hjem Jeg skal
snart skrive et langt
brev. Hjærtelig Hilsen
Poul
Og brevet er adresseret til

Niels Peter Pedersen
adr Buus Madsen
Dall
Svenstrup St.
Danmark Europa


I 1910 arbejder Peter igen i roerne. Denne gang på Sjælland, i Mørkøv sydvest for Holbæk.

Her findes der kun et billede med betegnelsen Roerabejdere 1910.


I 1911 var Skjoldborg på foredragsrejse i USA. Han sendte følgende kort til Marie, der formodentlig i maj 1911 tjente på Dynæs.

Kortet er adresseret til Marie Sørensen Dynæs Laven St Danmark.

Det ser altså ud til, at Marie i maj og juni 1911 tjente på Dynæs, hvilket er lidt vanskeligt at få til at passe med, at Marie den 10 og 19 juli samme år modtager postkort fra Peter, hvor adressen er Haarby Mark pr Skanderborg.

Teksten på kortet er som følger: Kære Venne paa
Dynæs, saa rejser vi
herfra den 25 Maj og er
forhaabentlig i København
den 5 eller 6 Juni, vi bliver
nogle Dage i København
med derom senere.
Venlig hilsen fra Johan
, Louise Skjoldborg ,
??


Igen i 1911 var Peter på roearbejde på Sjælland. Denne gang i Vallekilde. Der var, og er, højskole i Vallekilde. Om han arbejdede for skolen vides ikke. Noget kunne dog tyde på det, da han skriver at arbejdet foregår Vallekilde.

Fra Vallekilde sender Peter et kort til Marinus og et til Marie. Maries adresse er Haarby Mark pr Skanderborg.

Begge kort er baseret på fotografier af Peter på roearbejde.

Dette kort til Marinus er dateret den 10/7-11, og har følgende tekst:

En dag i
Roerne med gnistrende Sol
over de væbnede
Svende
Det er paa Valle-
kilde. Nu faar
I se om I kan
tyde Fikserbilleder
Med venlig hilsen
Eders
Peter

Peter står som nummer tre fra venstre.


Dette kort til Marie er ligeledes fra Vallekilde, skrevet samme dag som det ovenfor til Marinus, og har følgende tekst:

Kære Marie!
Her ser du os en
Dag paa Arbejde.
Det er i Roerne paa
Vallekilde.
Nu faar du se om
Du kan kende mig.
Fortæl mig lidt
om Dynæs Festen
Venlig hilsen
til Jer alle sammen
Peter

Peter står yderst til venstre på billedet.


Den 19 juli 1911 sender Peter et postkort til Marie. Kortet er stemplet i Ringsted. Peter har måske været forbi Kærhave på vej til Haarby Mark for at besøge Marie.

Teksten er som følger:

Torsdag d 19/7 11
Kære Marie!
Ankommer i
Morgen (Fredag)
til Skanderborg.
Rejser i Dag fra Ringsted
ved 9 Tiden er
vel saa i Skanderborg
ca. 6. Eftermiddag.
Jeg faar vel saa
lide Straffen
for min lange
Udeblivelse
Hilsen paa Gensyn
Din Peter


  • peter/peter_ungdom/postkort.txt
  • Last modified: 2014/06/23 22:00
  • (external edit)