marie:marie_ungdom

Maries barndom og ungdom

Marie har i bogen Marie og Peter Langeland skrevet en del om sin barndom og liv ind til hun blev gift med Peter i 1912.

Ud over denne bog er det nødvendigt at ty til folketællinger og kirkebøger for at følge Maries liv.

Marie Sørensen blev født den 10. september 1882 i Stjær Sogn Aarhus Amt. Maries far, Jens Kristian Sørensen, kom fra Hammel og moren, Sørensine Andersen fra Sorring. Begge landsbyer noget nordligere en Skanderborg. Ved folketællingen i 1890 angives Jens Kristian at være daglejer ved agerbruget. Det ser ud til at familien flyttede en del rundt, men altid i området nordvest for Skanderborg.

Ifølge selvbiografien flyttede familien, da Marie var rundt fire år. Det angives ikke hvorfra de flyttede, men hun selv angives at være født i Stjær Sogn, der ligger 5 - 6 kilometer øst for Nørre Vissing, en halv snes kilometer nordvest for Skanderborg. Og hendes to ældre søskende angives at være født i Laasby sogn, 3 - 4 kilometer nord for Nørre Vissing. Familien kan altså formodes at have flyttet rundt i området nordvest for Skanderborg, ikke langt fra Nørre Vissing.

Det nye hjem lå ved en sø, Ravnsø, der ligger et par kilometer syd for Nørre Vissing. De flyttede kort tid efter endnu engang, men formodentlig stadig til området omkring Nørre Vissing. I november det år Marie blev syv, og kom i skole på sin syv års fødselsdag, flyttede familien igen. Denne gang til et hus med lidt jord til, i alt 1 1/2 tønder land. Det er så formodentlig det sted familien bor ved folketællingen i 1890, hvor familien således angives at bo i Nørre Vissing.

Hun kom ud at tjene, formodentlig, den 1. maj 1892, hos en arbejderfamilie i Venge. Hun fik 10 kr. for sommeren og vendte hjem til november samme år. Også det følgende år, da hun var 10 1/2 år kom hun ud at tjene til 1. maj. Men pladsen holdt kun kort. Hun blev beskyldt for at have stjålet en 25-øre, og rømmede af pladsen og vendte hjem til forældrene. Det var for øvrigt manden i huset der havde taget 25-øren og købt øl for den. En uges tid senere kom hun i en anden plads, hos en enkekone, hvor hun blev til hun skulle konfirmeres, i alt fire år. Hun blev konfirmeret 4. oktober 1896, lige godt 14 år gammel.

Der har ikke været gjort forsøg på i detaljer at følge fremvæksten af Jens Kristian og Sørensines børneflok. Men flokken kan opgøres på følgende måde:

 • Anders, født 1878
 • Ane Sørine, født 1880
 • Kjerstine Marie, født 1882
 • Ane, født 1884
 • Sofie Andrea, født 1887
 • Jensine Kirstine, født 1888
 • Søren, født 1890
 • Pouline, født 1892
 • Karl, født 1901

Marie Langeland var altså nummer 3 af en flok på 9.

Ved folketællingen i 1911 optræder der ud over Karl endnu en dreng med navnet Jens Severin Sørensen, født 1906. Ifølge kirkebogen er han dog søn af ugifte Sofie Andrea Sørensen. Han er altså sat i pleje hos bedsteforældrene.

Det ser derimod ud til at Karl er søn af Jens Kristian og Sørensine, selv om hen er 9 år yngre end søsteren Pouline. Han er født i 1901 da moderen var 49 år gammel. For øvrigt er han opført i kirkebogen med navnet Carl Marius Schjøt Sørensen. Hvor mon Schjøt kommer fra?

To af søstrene rejste til USA, hvor de begge kom til at bo i Askov, Minnesota. Den første, der rejste, var Ane, der rejste i 1905 (som 21. årig), fulgt af Jensine i 1906 (18 år). Ane var blevet gift i Danmark eller blev det kort efter ankomsten til Askov. Hendes mand hed Johannes Jensen. De tog senere navneforandring til Barrett, efter den by Barrit, 8 km vest for Juelsminde, hvor Johannes stammede fra. Og i USA blev Johannes skiftet ud med John. Storebroderen Anders og konen rejste til Canada i 1929 sammen med børnene, Mary og Elly. To af deres børn var der allerede.

Den 1. november det år, hun blev konfirmeret, startede hun i en ny plads, som hun ser ud til at være blevet i i to år, til hun var 16 år. I en periode gik hun på aftenskole hos sin gamle lærer.

Derefter ser hun ud til at have været på en gård i Søballe, igen tæt på Nørre Vissing, sammen med sin søster Sørine. Pladsen ser ud til at have været meget hård, meget arbejde fra tidlig om morgenen til sent om aftenen. Hun var derfor ikke villig til at fortsætte ud over et år.

Hun kom nu, 1. november 1899, 17 år gammel, i en ny plads på en gård i Storring. Her ser hun ud til at have fået lov til alt, vaske, brygge, stege, bage. Det er eventuel herfra hendes håndskrevne beretning om julebagning hører hjemme. Her blev hun i tre år, altså til udgangen af oktober 1902. Hun var nu blevet 20 år.

Herefter skriver hun at hun rejste til et hotel i Silkeborg for at lære madlavning. Hendes beretning bliver herefter noget mere løs. Hun skriver, at hun nogle år havde plads som husbestyrerinde, og at hun en vinter var på Kærhave Husmandsskole ved Ringsted. Her var Peter Langeland elev samme vinter.

Der er her brug for lidt gravearbejde. Peter var på Kærhave i vinteren 1906/07. Der er altså et hul i Maries 'liv' fra november 1902 til, formodentlig, 1. november 1906. En periode hvor hun var på hotel i Silkeborg og husbestyrerinde nogle år.

Men vi ved også, at hun fik en søn, Jens, i 1903. Faderen til Jens var en Søren Haurum. Marie skriver om sin plads i Storring, at det var en dejlig lille gård, hvor der var en ung mand på 32 og hans mor. Folketællingen fra 1901 viser da også en gård med Søren Haurum og hans moder, to tjenestekarle og to tjenestepiger, nemlig Marie og hendes 10 år gamle lillesøster, Jensine.

Hun skriver, at der var godt at være, formodentlig så godt at hun er faldet i med gårdmanden, Søren. Hun er så blevet gravid, og hun har formodentlig ikke været fin nok til at blive gift med en gårdmand. Resultatet blev altså, at hun rejste til Silkeborg for at lære madlavning.

Marie, ca. 18 år gammel

Marie fotograferet i 1998, altså ca. 18 år gammel.

Fra folketællingen for Skørping Sogn i februar 1911 ved vi at Marie opholdt sig hos Peter og hans mor på husmandsstedet i Skindbjerg. Dette er dog ikke omtalt i Marie og Peter Langeland.

Bortset fra dette forhold er det ikke lykkedes at finde ud af, hvor hun opholdt sig og hvad hun lavede fra hun forlod Kærhave og til hun optræder som tjenestepige på Dynæs hos digter og forfatter Johan Skjoldborg.

Det er ikke umiddelbart til at se, hvornår hun er der. Hun beskriver selv sin ankomst til Dynæs på en aprildag i godt vejr. Og hun siger at hun var på Dynæs medens Skjoldborg var på foredragstourné i USA i 1910-11. Og der findes et postkort fra Skjoldborg til Frk. Marie Sørensen, Dynæs, Laven St., Danmark. Postkortet er dateret 12. maj 1911, Brooklyn, N.Y. Skjoldborg meddeler at han forventer at være tilbage på Dynæs i midten af juni. Så mon ikke Marie har været på Dynes fra april til formodentlig efter sommeren 1911.

En anden brik i puslespillet er et postkort fra Peter til Fr. Marie Sørensen Haarby Mark pr. Skanderborg afsendt fra Ringsted den 19. juli 1911. På det tidspunkt har Marie altså boet på Haarby Mark, hvor det ser ud til at Peter, og vel Marie, har ejet eller drevet et husmandssted. Idet nemlig, da de bliver gift i november 1912 angives Peter i kirkebogen at være statshusmand bosiddende på Haarby Mark.

For øvrigt havde Marie fået en datter, Johanne, i 1912 inden hun og Peter blev gift. Denne gang var faderen dog Peter. Børn før eller uden for ægteskabet ser altså ud til at have været ret almindelig i familien. Som det vel altid har været i underklassen.

 • marie/marie_ungdom.txt
 • Last modified: 2021/02/27 13:26
 • by jlk