peter:takkeraf

Peter takker af

I begyndelsen af halvtredserne ser det ud til, at Peters helbred begyndte at svigte. I maj 1950 blev han opereret for prostata-problemer på Terndrup Sygehus.

Der findes et brev fra Marinus til Peter medens han er indlagt. Heri skriver Marinus blandt andet:

Jeg mener det var klogt du tog Afsked med det store Jordlovsarbejde Denne omfattende Virksomhed kræver Kraft og Ungdom.

Af Jordlovsudvalgets protokol fremgår det da også, at Peter i april og maj 1950 måtte melde forfald til møder på grund af sygdom. Og på Udvalgets møde i juli noteres en skrivelse fra Landbrugsministeriet vedrørende Peter Langelands udtræden af Udvalget. Han ser ud til også at slippe de fleste øvrige opgaver.

Peter og Marinus. Fotoet er taget ikke senere end 1950, idet Marinus døde 20. december 1950

Den 26. september 1951 fyldte Peter 70 år og modtog hilsner fra mange sider.

I anledningen af fødselsdagen blev han interviewet til Husmandshjemmet. Interviewet blev bragt den 25. september 1951 under titlen: Læs og lær noget og vær sparsommelig.

Det ser ud til at Peter nu blev ramt af en tiltagende demens, og helbredet synes for alvor at være blevet hastigt dårligere. Den 22. juli 1954 dør han i hjemmet i St. Restrup, og bliver begravet på Sønderholm Kirkegård.

I en af de talrige nekrologer beskrives han som Danmarks klogeste husmand.

Marie overlevede Peter 25 år. Hun døde 17. juli 1979.


Det, der i alle årene uden tvivl betød mest for Peter, var udstykningsarbejdet. Han var meget stolt, når han kom hjem og kunne fortælle, at det endnu engang var lykkedes at skaffe jord til etableringen af nye husmandshjem.

Og han var med i udstykningens glansperiode. Frem til midt i halvtredserne blev der stadig udstykket. Efter 1960 var det slut. Indtil dette tidspunkt var Danmark også stadig et landbrugsland. Men derefter ændrede Danmark karakter, industrien blev det dominerende erhverv. Udstykningerne ophørte og antallet af landbrug begyndte at fald.


  • peter/takkeraf.txt
  • Last modified: 2014/04/30 22:00
  • (external edit)