start

De valgte at blive

Peter Langelands liv og virke

En biografi ved Jens Langeland-Knudsen.

Biografien er primært tænkt at være til oplysning for Peter Langelands efterkommere og familie. Det er derfor antaget, at læserne allerede ved hvem Peter Langeland var og i nogen udstrækning ved, hvad han stod for.

Biografien er indtil videre under opbygning, og vil blive gradvist udbygget. Opbygningen af wiki-udgaven blev påbegyndt i december 2013 på grundlag af materiale, der er indsamlet over de foregående adskillige år.

Peter og Marie med børnene Dagmar, Johanne og Jens, og tjenestepigen Store Marie. Billedet er taget i gården på det nyopførte husmandssted i St. Restrup, Ca. 1915

Peter Langeland voksede op i en tid, hvor mange af underklassen på landet udvandrede. Peter havde en bror og en søster, der begge emigrerede til USA, hvor de endte deres dage i Californien. Der er ingen tvivl om, at der i familien har været diskuteret om andre skulle følge efter. Dette kan blandt andet ses af et brev som Poul, Peters bror, sendte til deres bror Marinus.

Af brevet fremgår det, at der har været diskussioner mellem Poul og Marinus, om Marinus, og mon ikke også Peter, skulle emigrere til USA. I brevet skriver Poul nemlig

… Ja jeg mener naturligvis ikke du saadan skal stikke af fra vor kjære gamle moder nej lang fra hvis du vilde komme her over vilde jeg nok helst se hende med for du er jo hendes bedste støtte og dette kan jeg ikke fultakke dig for Kjære Broder.

Men Peter, og Marinus, valgte altså at blive. Deraf titlen for denne biografi: De valgte at blive.

I stedet for at emigrere blev Peter i Danmark og blev efterhånden meget aktiv i arbejdet med at forbedre forholdene for husmændene, underklassen på landet.

Dette er baggrunden for arbejdet her med at samle og sammenstykke Peters liv og aktiviteter.

En beskrivelse af Peter Langelands liv og aktiviteter vil tage én langt omkring. Hovedoverskrifterne er følgende

  • Peters baggrund. Herunder familiebaggrund for både ham og hans kone Marie Langeland. Dertil en opsamling af det der vides om de af Peter og Maries familiemedlemmer, der udvandrede til USA og Canada.
  • Peter og Maries liv som pionerhusmænd på Store Restrup.
  • Peters involvering i organisationsarbejde. Husmandsforening, Statens Jordlovsudvalg, Vildmosekommissionen med meget mere.
  • Andre af Peters aktiviteter uden for hjemmet. St. Restrup Husmandsskole, Skjoldborg m.m.

Der vil altså blive dækket et omfattende materiale, der ikke umiddelbart er let at strukturere i et lineært forløb, som normalt i en bog. Det er derfor valgt at strukturere beskrivelsen som en Wiki. En fordel heraf er tillige, at det på nogenlunde naturlig måde er muligt at medtage kopi af de breve, billeder og andre former for dokumentation, det har været mulig at lokalisere.

For nyankomne til beskrivelsen er det bedste sted at starte en kort skitse af Peter Langelands levnedsløb. Ud fra denne side kan der søges i forskellige retninger for at finde uddybende forklaringer og behandling af sideemner.

Beskrivelsen er lukket i den forstand, at det kun er forfatteren, der har adgang til at tilføje og rette i materiale.

Forfatteren er dog meget interesseret i kommentarer. For at undgå spam-mails er forfatterens mail adresse opgivet på følgende måde: jens(z)langeland(bindesterg)knudsen(punktum)dk. z skal erstattes med @.

En anden mulighed er at gå til siden Kommentarer udefra, der er konfigureret således, at den kan skrives til af andre end forfatteren.

  • start.txt
  • Last modified: 2021/02/27 13:09
  • by jlk