organisationer:vildmosetilsynet:dagsorden

Dagsorden, et eksempel

Vildmosetilsynets dagsorden, et eksempel fra 21. august 1940

Deltagere: Niels Frederiksen. Formand for Vildmosetilsynet og formand for Statens Jordlovsudvalg.
Peter Langeland
Flemming Tolstrup. Kontorchef i Landbrugsministeriet med ansvar for betjening af Jordlovsudvalget.
Valdemar Frederiksen. Ingeniør, ansat af Vildmosetilsynet. (Søn af formanden.)
N. Mølgaard. Driftsleder på Opdrætningscentralen.
M. K. Kristensen. Konsulent, daglig ansvarshavende for vildmosearbejdet.

Dagsordenen var følgende

Store Vildmose

 1. Græsning og udleje
 2. Biersted og Nørhalnefennerne
 3. Kultiveringens afslutning
 4. Superfosfatforsyningen
 5. Opstemning af vandet i grøfterne
 6. Opdrætningscentralen
 7. Tyveriassurance for pengeværdier
 8. Forslag om et gartneri på mosen
 9. Billeder af ledende mænd
 10. Benzinspørgsmålet

Lille Vildmose

 1. Mergling
 2. Vigesporet. Pris og udnyttelse
 3. Fræsning
 4. Nopsagårdens bortforpagtning
 5. Dræning og afvanding
 6. Arealernes vandforsyning
 7. Vildmosegården

Limfjordsarealerne

 1. Græsning af de evakuerede dyr
 2. Salg af græstørv til flyvepladsen
 3. Havreafgrøderne og deres udnyttelse
 4. Mergling
 5. Pløjning i vinter
 6. Bygning af den første landejendom
 7. Henvendelse om køb af parcel nr. 9
 8. Arbejdsforhandling
 9. Klausholm
 10. Hovengen
 11. Afvandingsplan for Øland-Attrup inddæmningen

Budget for vildmosetilsynets drift i 1941-1942

 • organisationer/vildmosetilsynet/dagsorden.txt
 • Last modified: 2014/05/01 22:00
 • (external edit)