User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2014/02/17 17:07]
jlk [Indgangen til levnedsforløbet]
start [2014/02/17 17:07] (current)
jlk [Indgangen til levnedsforløbet]
Line 54: Line 54:
  
  
-For nyankomne til beskrivelsen er det bedste sted at starte en kort skitse af Peter Langelands ​[[peter:​peter_ungdom|levnedsløb]]. Ud fra denne side kan der søges i forskellige retninger for at finde uddybende forklaringer og behandling af sideemner. ​+For nyankomne til beskrivelsen er det bedste sted at starte en kort skitse af  [[peter:​peter_ungdom|Peter Langelands ​levnedsløb]]. Ud fra denne side kan der søges i forskellige retninger for at finde uddybende forklaringer og behandling af sideemner. ​
  
  
start.txt · Last modified: 2014/02/17 17:07 by jlk