User Tools

Site Tools


peter:tyverne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
peter:tyverne [2013/12/14 13:57]
jlk [Rejse til England, Frankrig med flere lande]
peter:tyverne [2013/12/23 14:41] (current)
jlk [Rejse til England, Frankrig med flere lande]
Line 53: Line 53:
 =====Rejse til England, Frankrig med flere lande ===== =====Rejse til England, Frankrig med flere lande =====
  
-I juli 1925 rejste Peter på [[emner:​studierejse|studietur]] til England, Frankrig, Belgien og Holland. Peter rejste sammen med end af de andre nybyggere på St. Restrup, Lars Larsen. Rejsen var kommet i stand ved hjælp af et statsstipendium og formodentlig et tilskud fra Aalborg Amts Landboforeninger. Efter hjemkomsten beskrev de rejsen i et par indlæg i //​Husmandshjemmet//​. Og der findes et mindre antal private breve, de sendet hjem til familien. Lars Larsen førte en slags dagbog, der ligeledes er med til at give et indtryk af turen.+I juli 1925 rejste Peter på [[emner:​studierejse:​studierejse|studietur]] til England, Frankrig, Belgien og Holland. Peter rejste sammen med end af de andre nybyggere på St. Restrup, Lars Larsen. Rejsen var kommet i stand ved hjælp af et statsstipendium og formodentlig et tilskud fra Aalborg Amts Landboforeninger. Efter hjemkomsten beskrev de rejsen i et par indlæg i //​Husmandshjemmet//​. Og der findes et mindre antal private breve, de sendet hjem til familien. Lars Larsen førte en slags dagbog, der ligeledes er med til at give et indtryk af turen.
  
 Beskrivelsen af turen i //​Husmandshjemmet//​ drejer sig naturligvis mest om landbrugsfaglige forhold, hvorimod brevene giver et bedre indtryk af, hvor stor en oplevelse rejsen har værtet: To husmænd, uden nogen form for sproglig ballast ud over dansk, på besøg i blandt andet storbyerne London og Paris. ​ Beskrivelsen af turen i //​Husmandshjemmet//​ drejer sig naturligvis mest om landbrugsfaglige forhold, hvorimod brevene giver et bedre indtryk af, hvor stor en oplevelse rejsen har værtet: To husmænd, uden nogen form for sproglig ballast ud over dansk, på besøg i blandt andet storbyerne London og Paris. ​
peter/tyverne.txt · Last modified: 2013/12/23 14:41 by jlk