User Tools

Site Tools


peter:tilstrestrup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
peter:tilstrestrup [2014/02/17 17:12]
jlk [Udstykningen af Store Restrup]
peter:tilstrestrup [2014/05/12 17:04] (current)
jlk [Hjemmet bygges]
Line 48: Line 48:
  
 {{ :​marie-med-born-1920.jpg?​direct&​400|Marie med børnene Dagmar, Edith, Ellen og Johanne i baggrunden}} {{ :​marie-med-born-1920.jpg?​direct&​400|Marie med børnene Dagmar, Edith, Ellen og Johanne i baggrunden}}
 +
 <WRAP indent> <WRAP indent>
 //​Husmændene måtte selv bestemme, hvordan de ville bygge. Prisen for de nye bygninger var 4-7000 kr. pro ejendom og jordprisen var ca 8000 kr. pro parcel. Så stod en ejendom med tilsået mark, men uden besætning, i ca. 11.000 kr. Dem fik vi i lån fra kreditforeningen i Viborg til 4 % rente, og jeg har netop i disse dage betalt sidste rate.//(Ca. 1970) //​Husmændene måtte selv bestemme, hvordan de ville bygge. Prisen for de nye bygninger var 4-7000 kr. pro ejendom og jordprisen var ca 8000 kr. pro parcel. Så stod en ejendom med tilsået mark, men uden besætning, i ca. 11.000 kr. Dem fik vi i lån fra kreditforeningen i Viborg til 4 % rente, og jeg har netop i disse dage betalt sidste rate.//(Ca. 1970)
peter/tilstrestrup.txt · Last modified: 2014/05/12 17:04 by jlk