User Tools

Site Tools


peter:takkeraf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
peter:takkeraf [2013/12/11 15:35]
jlk [Monumentet han rejste]
peter:takkeraf [2014/05/01 14:22] (current)
jlk [Oversigt over Peters indvolveringer udadtil]
Line 54: Line 54:
  
 ---- ----
-===== Oversigt over Peters indvolveringer udadtil===== 
- 
-En oversigt over Peters offentlige arbejder ser ud som følger: 
- 
-  * Peter var med til at stifte [[|St. Restrup og Omegns Husmandsforening]] i marts 1914, og var formand de to første år, og igen i 1921.  
-  * Han var med med i bestyrelsen for [[|St. Restrup Højskole]] fra dens oprettelse i 1914, og var formand fra 1918 til1940. 
-  * Han var medlem af Sønderholm Frejlev [[|Sogneråd]] fra 1917 til 1921. Og blev valgt til kommunekasserer. 
-  * Han var formand for [[|Ålborg Amts Sammensluttede Husmandsforeninger]] fra 1924 til 1937. Og han har formodentlig været medlem af bestyrelsen inden han blev formand. 
-  * Peter  blev valgt til bestyrelsen for [[|De samvirkende jydske Husmandssforeninger]] på Sendemandsmødet i november 1922. Fra 1931 til hans udtræden i 1940 var han næstformand og dermed medlem af forretningsudvalget. Han var medlem af forskellige af bestyrelsen nedsatte underudvalg. 
-  * I december 1925 kom han med i bestyrelsen for [[|De samvirkende danske Husmandsforeninger]],​ og var med i bestyrelsen indtil december 1940. Også her var han med i adskillige underudvalg og andre former for afledede aktiviteter. 
-  * I 1926 blev han medlem af bestyrelsen for [[|Landsudvalget for Landøkonomisk Ungdomsarbejde]]. Delltagelsen varede til 1941. 
-  * Fra sidst i 1931 og til slutningen af 1935 var han medlem af [[|Landbokommissionen af 1931]]. 
-  * I 1932 besluttede Husmandsforeningerne at deltage i [[|Landbrugsrådet]]. Her var Peter medlem fra 1932 indtil Husmandsforeningeren besluttede at trække sig ud i slutningen af 1939. 
-  * Fra december 1933 var han medlem af [[|Landbrugsministeriets Kornnævn]],​ fra november 1935 formand. 
-  * Fra maj 1934 og til maj 1950 var Peter medlem af [[|Statens Jordlovsudvalg]]. ​ 
-  * Peter var tillige medlem af et af Statens Jorlovsudvalgs tunge underudvalg,​ [[|Vildmosekommissionen]]. 
-  * Medlem af [[|Nationalbankens]] Representantskab fra 1938 til hans død (formodentlig). 
-  * Medlem af Tilsynsrådet for [[|Den danske Landmandsbank]]??​ 
-  * Medlem af [[|Akkordudvalget]] for Ålborg og Hjørring amter. 
-  * Medlem af bestyrelsen for [[|Driftslåneforeningerne i Aalborg Amt]] 
-  * Frugtavlens Fællesudvalg 
-  * Krigsforsikringen for Landbrugets Løsøre 
-  * Plus alt det andet!!!!????​ 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
peter/takkeraf.txt · Last modified: 2014/05/01 14:22 by jlk