User Tools

Site Tools


peter:takkeraf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
peter:takkeraf [2013/12/10 16:26]
jlk [Peter takker af]
peter:takkeraf [2013/12/11 15:35]
jlk [Monumentet han rejste]
Line 41: Line 41:
 ===== Monumentet han rejste ===== ===== Monumentet han rejste =====
  
-Det der i alle årene uden tvivl betød mest for Peter var udstykningsarbejdet. Han var meget stolt når han kom hjem og kunne fortælle at det endnu engang var lykkedes at skaffe jord til etableringen af nye husmandshjem.+Detder i alle årene uden tvivl betød mest for Petervar udstykningsarbejdet. Han var meget stoltnår han kom hjem og kunne fortælleat det endnu engang var lykkedes at skaffe jord til etableringen af nye husmandshjem.
  
-Og han var med i udstykningens glansperiode. Frem til midt i halvtredserne blev der stadig udstykket. Efter 1950 var det slut. Indtil dette tidspunkt var Danmark også stadig et landbrugsland. Men derefter ændrede Danmark karakter, industrien blev det dominerende erhverv. Udstykningerne ophørte og antallet af landbrug begyndte at fald.+Og han var med i udstykningens glansperiode. Frem til midt i halvtredserne blev der stadig udstykket. Efter 1960 var det slut. Indtil dette tidspunkt var Danmark også stadig et landbrugsland. Men derefter ændrede Danmark karakter, industrien blev det dominerende erhverv. Udstykningerne ophørte og antallet af landbrug begyndte at fald.
  
  
peter/takkeraf.txt · Last modified: 2014/05/01 14:22 by jlk