User Tools

Site Tools


peter:peter_ungdom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
peter:peter_ungdom [2014/06/25 15:04]
jlk [Til Hårby]
peter:peter_ungdom [2014/06/25 15:18] (current)
jlk [Søskende]
Line 44: Line 44:
 Det første barn var en søn, der blev døbt Poul. Han kom til verden den 23. november 1867. Han blev ifølge kirkebogen hjemmedøbt den 8. december //på grund af dødsfare//​. Han døde dagen efter og blev begravet 15. december, kun 16 dage gammel. Det første barn var en søn, der blev døbt Poul. Han kom til verden den 23. november 1867. Han blev ifølge kirkebogen hjemmedøbt den 8. december //på grund af dødsfare//​. Han døde dagen efter og blev begravet 15. december, kun 16 dage gammel.
  
-Året efter, den 21. november, fik de endnu en søn, der ligeledes blev døbt Poul. Han blev også hjemmedøbt,​ men har åbenbart været noget mere livskraftig,​ idet han blev fremstillet i kirken i Skørping den 11. januar 1869. Poul emigrerede til USA i 1889 og endte sine dage i Californien.  ​.+Året efter, den 21. november, fik de endnu en søn, der ligeledes blev døbt Poul. Han blev også hjemmedøbt,​ men har åbenbart været noget mere livskraftig,​ idet han blev fremstillet i kirken i Skørping den 11. januar 1869. Poul emigrerede til USA i 1889 og endte sine dage i Californien.
  
 Den 5. oktober 1872 fik de igen en søn, han blev døbt 29. december i Skørping kirke og fik navnet Marinus. Han er den Marinus, der nedfældede sine erindringer om barndom og ungdom i bogen //Ad sandede Veje//. Den 5. oktober 1872 fik de igen en søn, han blev døbt 29. december i Skørping kirke og fik navnet Marinus. Han er den Marinus, der nedfældede sine erindringer om barndom og ungdom i bogen //Ad sandede Veje//.
  
-Og den 17. oktober 1875 fik de en datter. Hun blev først døbt den 16. april 1876 og kom til at hedde Kirstine, eller Kristine - kilderne er ikke helt enige. Hun udvandrede som sin brorPoul ​til USA, og endte ligeledes sine dage i Californien,​ som næsten nabo til Poul. +Og den 17. oktober 1875 fik de en datter. Hun blev først døbt den 16. april 1876 og kom til at hedde Kirstine, eller Kristine - kilderne er ikke helt enige. Hun udvandrede som sin bror Poul til USA, og endte ligeledes sine dage i Californien,​ som næsten nabo til Poul. 
  
 Det næste barn var igen en datter, der blev født den 30. juli 1877. Hun blev dog først døbt året efter den 19. april og fik navnet Ane Sofie. Det næste barn var igen en datter, der blev født den 30. juli 1877. Hun blev dog først døbt året efter den 19. april og fik navnet Ane Sofie.
  
 I 1879 fik de igen en søn, der kom til at hedde Niels Peter. Han døde den 26. maj 1881 //af tæring// og blev begravet 30. maj. I 1879 fik de igen en søn, der kom til at hedde Niels Peter. Han døde den 26. maj 1881 //af tæring// og blev begravet 30. maj.
- 
  
 Peter Langeland blev den sidste af Nielses og Mette Johannes børn. Han blev født i Skindbjerg den 26. september 1881, hjemmedøbt den 24. november 1881, men først fremstillet i kirken et år senere, den 3. december 1882. Han fik navnet Niels Peter, som den bror der for nylig var død. Og efternavnet var som for alle de andre børn Pedersen. ​ Peter Langeland blev den sidste af Nielses og Mette Johannes børn. Han blev født i Skindbjerg den 26. september 1881, hjemmedøbt den 24. november 1881, men først fremstillet i kirken et år senere, den 3. december 1882. Han fik navnet Niels Peter, som den bror der for nylig var død. Og efternavnet var som for alle de andre børn Pedersen. ​
  
-{{gallery:​portratter:​peter:​1895-peter-foraeldre.jpg?​ direct?​400x400?​showtitle}}+<WRAP group> 
 +<WRAP half column>
  
 Børnenes far var af den mening, at børnene ville blive drillet, hvis de havde et usædvanligt efternavn. Efter en ændring i navneloven i 1904 antog både Peter og Marinus efternavnet Langeland, et navn de formodentlig altid havde benyttet uanset faderens modvilje. Børnenes far var af den mening, at børnene ville blive drillet, hvis de havde et usædvanligt efternavn. Efter en ændring i navneloven i 1904 antog både Peter og Marinus efternavnet Langeland, et navn de formodentlig altid havde benyttet uanset faderens modvilje.
- 
  
 Den 2. juni 1895 døde Niels. ​ Han hængte sig i laden på Lindenborg, ifølge kirkebogen på grund af af tungsind. Christian Brøndum, Ellen Langelands fætter, fortæller at Niels blev kørt til hjemmet i en stiv arbejdsvogn. Han blev begravet på Skørping kirkegård 8. juni 1895. Den 2. juni 1895 døde Niels. ​ Han hængte sig i laden på Lindenborg, ifølge kirkebogen på grund af af tungsind. Christian Brøndum, Ellen Langelands fætter, fortæller at Niels blev kørt til hjemmet i en stiv arbejdsvogn. Han blev begravet på Skørping kirkegård 8. juni 1895.
 Efter hans død flyttede Marinus, der var ude at tjene, hjem til moderen og overtog driften af husmandsstedet i Skindbjerg. Efter hans død flyttede Marinus, der var ude at tjene, hjem til moderen og overtog driften af husmandsstedet i Skindbjerg.
  
-I modsætning til andre af underklassens børn på landet sidst i 1800 tallet, og i modsætning til det der var tilfældet for Marinus, kom Peter ikke ud at tjene, før han blev konfirmeret. Han fik altså lov til at blive hjemme og passe sin skole. Og har formodentlig også deltaget aktivt i dyrkningen af hjemmets ​ 3½ tønder land i Skindbjerg.+I modsætning til andre af underklassens børn på landet sidst i 1800 tallet, og i modsætning til det der var tilfældet for Marinus, kom Peter ikke ud at tjene, før han blev konfirmeret. Han fik altså lov til at blive hjemme og passe sin skole. Og har formodentlig også deltaget aktivt i dyrkningen af hjemmets ​ 3½ tønder land i Skindbjerg. ​Og han blev konfirmeret den 29. september 1895, altså kun tre måneder efter at faderen var død. 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column>​ 
 +{{ :​portratter:​peter:​1895-peter-foraeldre.jpg?​350}} 
 +Peter med forældrene. Formodentlig taget i forbindelse med hans konfirmation. Dog ikke senere end juni 1895. 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
 ---- ----
peter/peter_ungdom.txt · Last modified: 2014/06/25 15:18 by jlk