User Tools

Site Tools


peter:oversigt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
peter:oversigt [2014/04/30 17:33]
jlk created
peter:oversigt [2014/05/18 15:05]
jlk
Line 6: Line 6:
   * Han var med med i bestyrelsen for [[|St. Restrup Højskole]] fra dens oprettelse i 1914, og var formand fra 1918 til1940.   * Han var med med i bestyrelsen for [[|St. Restrup Højskole]] fra dens oprettelse i 1914, og var formand fra 1918 til1940.
   * Han var medlem af Sønderholm Frejlev [[|Sogneråd]] fra 1917 til 1921. Og blev valgt til kommunekasserer.   * Han var medlem af Sønderholm Frejlev [[|Sogneråd]] fra 1917 til 1921. Og blev valgt til kommunekasserer.
-  * Han var formand for [[|Ålborg Amts Sammensluttede Husmandsforeninger]] fra 1924 til 1937. Og han har formodentlig været medlem af bestyrelsen inden han blev formand.+  * Han var medlem af [[|Ålborg Amts Sammensluttede Husmandsforeninger]] fra 1921 til 1937. Han har formand ​formand fra 1924 til 1937.
   * Peter  blev valgt til bestyrelsen for [[|De samvirkende jydske Husmandssforeninger]] på Sendemandsmødet i november 1922. Fra 1931 til hans udtræden i 1940 var han næstformand og dermed medlem af forretningsudvalget. Han var medlem af forskellige af bestyrelsen nedsatte underudvalg.   * Peter  blev valgt til bestyrelsen for [[|De samvirkende jydske Husmandssforeninger]] på Sendemandsmødet i november 1922. Fra 1931 til hans udtræden i 1940 var han næstformand og dermed medlem af forretningsudvalget. Han var medlem af forskellige af bestyrelsen nedsatte underudvalg.
   * I december 1925 kom han med i bestyrelsen for [[|De samvirkende danske Husmandsforeninger]],​ og var med i bestyrelsen indtil december 1940. Også her var han med i adskillige underudvalg og andre former for afledede aktiviteter.   * I december 1925 kom han med i bestyrelsen for [[|De samvirkende danske Husmandsforeninger]],​ og var med i bestyrelsen indtil december 1940. Også her var han med i adskillige underudvalg og andre former for afledede aktiviteter.
peter/oversigt.txt · Last modified: 2014/05/18 15:05 by jlk