User Tools

Site Tools


emner:studierejse:studierejse

En ikke helt almindelig husmandsrejse.

Peter Langeland og Lars Larsens rejse til England, Frankrig, Belgien og Holland i juli 1925

Indledning

Fra den 1. til den 19. juli 1925 foretog Peter Langeland sammen med Lars Larsen, en af de andre aktive husmænd på St. Restrup, en studierejse til England, Frankrig, Belgien, Holland.

Af materiale vedrørende rejsen findes der følgende:

  • En beretning om rejsen bragt i Husmandshjemmet nr. 3, 17. januar 1926.
  • Tre breve fra Peter Langeland til familien, hvoraf et er ufuldstændig.
  • To breve fra Lars Larsen til familien.
  • Notater fra Lars Larsens notesbog, der har været medbragt på rejsen.
  • Der findes desuden et brev fra en konsulent W. A. Kock, hvem Lars Larsen inden rejsen ser ud til at have spurgt om råd.

Lars Larsen nævner et sted, at lyset er for dårligt til at fotografere. De billeder, han måtte have taget, har det ikke været muligt at lokalisere.

Finansieringen af rejsen ser ud til at have været et statsstipendium med tilskud fra Aalborg Amts Landboforening. I Aalborg Venstreblad, 24 maj 1925 finder vi således i artiklen En Time med Fotografiapparatet blandt St. Restrups Husmænd: “Først i Juni rejser Peter Langeland og Lars Larsen 14 dage til England, Holland, Belgien og måske Frankrig, hvis Aalborg Amts Landboforeninger vil give et Tilskud til det Statsstipendium, de har fået.”

En af husmandsbevægelsens aktiviteter fra bevægelsens start var husmandsrejser. Amtsforeningerne stod for at arrangere grupperejser for husmænd og deres koner, så de fik mulighed for at besøge andre steder, se andre husmandsbedrifter og andre interessante ting. Peter og Larses rejse kan derfor med nogen ret ses i denne tradition, men må nok karakteriseres som en noget usædvanlig husmandsrejse, som Lars da også bemærker i sine noter.

Ud fra brevene kan rejsens ydre omstændigheder fastlægges. Og en rejse i 1925 foregik med tog og skib, og formodentlig på tredje klasse, ikke som i vore dage med fly.

Rejseplan

Onsdag 1. juliAfrejse fra St. Restrup til Esbjerg kl 8.00
Ombordstigning på skib til Harwich
Torsdag 2. juliAnkomst til London kl 20.30Hotel i London
Fredag 3. juliLondon til CambridgeUniversity Arms Hotel
Lørdag 4. juli University Arms Hotel
Søndag 5. juliLondonIndkvartering i Den danske Klub i London
Mandag 6. juliFra London til ParisIndkvartering i Den danske Klub i Paris
Tirsdag 7. juliTil frontzonen
Onsdag 8. juliSer på Paris
Torsdag 9. juliTil Compiegne?Hotel i Compiegne?
Fredag 10 juliTil BrusselHotel i Brussel
Lørdag 11. juli At andet hotel i Brussel
Søndag 12. juli
Mandag 13. juliTil Haag? Hotel i Haag?
Tirsdag 14. juliI HaagHotel i Haag
Onsdag 15. juliTil Køln via AmsterdamHotel i Køln
Torsdag 16. juliI Køln
Fredag 17. juliTil Hamborg Hotel i Hamborg
Lørdag 18. juliTil St. Restrup
Søndag 19. juliAnkomst til St Restrup kl. 09.00

En oversigt

Beretningen i Husmandshjemmet drejer sig selvfølgelig mest om de landbrugsfaglige aspekter af turen, hvorimod brevene på mere direkte vis giver et indtryk af, hvorledes det var for to husmænd, næsten helt uden kundskaber i andre sprog end dansk, at bevæge sig rundt i Europa.

Nogle udpluk:

I England var de så heldige at møde en del personer, der kunne dansk, disse var oven i købet så venlige at bespise dem. I øvrigt levede de formodentlig en del af tiden i England af mad medbragt hjemmefra. England forekom dem voldsomt dyr. Livet på gaderne i London gjorde et stort indtryk.

I Paris var prisniveauet mere rimeligt, deres hotelværelser noget billigere. Men, som Lars Larsen bemærker, var de også væsentlig ringere, de var snavsede og lugtede. Peter bemærker, at den danske mad, de fik, i Den danske Forening var meget bedre en den elendige franske mad. Derimod synes Lars Larsen, at den var bedre end den de fik i England. Også i Paris var de imponerede over bylivet. I Nordfrankrig og Belgien var de meget rystede over Første Verdenskrigs ødelæggelser.

En af de pudsige oplevelser på rejsen var de ude for i Brussel. Lars Larsen beretter – og Peter nævner det ikke med et ord - hvorledes de, da de kom til Brussel, havde besvær med at finde hotel. Det lykkedes dog at finde et, der dog viste sig at være noget i retningen af et bordel. De blev hjulpet tilrette af en meget køn, men næsten nøgen kvinde. Næste dag fandt de et andet hotel.

I brevene fra Haag beretter de begge om et besøg hos personer med tilknytning til et kommunistisk kollektiv, hvor Anders Christensen - en af de andre aktive husmænd på St. Restrup, kommunist og forfatter - havde opholdt sig nogle år.

Brevene bringes i den originale (ret)skrivning (dog er aa erstattet med å) og med den originale tegnsætning, eller mangel på samme. Formatet er tilrettet således at den originale linjelængde er søgt bevaret, hvilket visse steder letter forståelsen. Der er følgende breve:

Lars Larsens noter er redigeret på en sådan måde at forløbet følger den kendte rejserute. Teksten bringes i samme format som brevene. Retskrivning og tegnsætning er som i noterne. De ord og sætninger Lars Larsen har overstreget er ikke medtaget, selv om de i de fleste tilfælde kan læses.

emner/studierejse/studierejse.txt · Last modified: 2013/12/23 14:41 by jlk