User Tools

Site Tools


emner:studierejse:brevpeter2

Peter til Marie fra Paris

Brevet er dateret 6. juli, og er skrevet i Paris.

Brevet er gengivet som skrevet af Peter. Altså samme stavning, og (mangel) på tegnsætning. Linielængden fra brevet er bevaret, hvilket visse steder fremmer forståeligheden. Visse ord har været vanskelige at tyde. Disse er efterfulgt af et ?.

Brevet kan ses her.

Tilbage til En ikke helt almindelig husmandsrejse

Brevet

          Paris d. 6/7 – 25


     Min elskede Pige!

     Så holdt vi i Aften Kl. 7 
     vort Indtog i Paris efter 
     en over al Måde storslået 
     Rejse fra London over Dover 
     Calais – en Færdselsåre for 
     Verdenstrafik. Du gør dig 
     ingen Forestilling om med 
     hvilken Fart disse 
     Eksprestog kører for vi 
     Danske der er vant til vor 
     taene ? med Ru Ekspressen 
     virkede det overvældende og 
     vi troede hvert Øjeblik at 
     vi måtte rasle af 
     Skinnerne. Lys er tændt i 
     Toget hele Tiden. Jævnligt 
     farer vi gennem en Tunel 
     der gå gennem store 
     Kalkbakker 3 a 4 Klm. 
     lange. Ja vi oplever i 
     Sandhed Eventyr i disse 
     Dage uforglemmelige 
     Indtryk. I England havde vi 
     en morsom Oplevelse vi var 
     ude på en længere Fodtur og 
     standsede ved en 
     interessant Hønsefarm 500 
     Vyandotts hvide. Her tog vi 
     en Plads, men fik så i 
     Sinde at gå ind og hilse på 
     Manden, det blev en 
     glimrende Ide. Her traf vi 
     levende mand en intilligent 
     Englænder ham og konen 
     havde været i Danmark Der 
     hang et Billede hos dem af 
     Askov Højskoles 
     Foredragssal det kendte med 
     Skroder på Talerstolen.
     Her fik vi nogle 
     interessante Timer vi 
     spiste til Middag hos dem 
     og til slut kørte han en 
     Tur med os hen til en stor 
     Frugtfarm og Kvæg og 
     Svinefarm hvor Mælken 
     bliver behandlet til 
     Børnemælk og kom på 
     Flasker. Og til Slut kørte 
     han os vort Hotel. Sig så 
     ikke der ikke kan ske noget 
     mærkeligt. Og der var 
     særdeles heldigt for i 
     England der er ikke til at 
     være for Dyrtid en Nats 
     Logi (for 1) koster fra ½ 
     til 1 Pund Sterling lige 
     fra 11 til 23 Kr i danske 
     Penge hvis vi så skulle 
     købe Mad også blir det 
     minst lige så meget men vi 
     har så at sige ikke købt 
     noget vi har spist af vort 
     eget eller levet gratis.
     Men her i Frankrig er vi 
     svære Karle vi fik for et 
     Pund Sterling 500 Franske 
     Kroner vi giver for Logi 10 
     Franske hver vi spiser i 
     den danske Forenings 
     Lokaler Her spiste vi til 
     Aften da vi kom så fik vi 
     først 2 eller 1 
     Svinekotelet hver og 
     Rødgrød for 13 Fransk. Ialt 
     ca 1½ Kr. i danske Penge 
     til hver så her er til at være. 
     Og vi får udmærket 
     dansk Mad de franske 
     Madvarer er noget elendig 
     Møjværk. I morgen får vi 
     nok en Tur ud i 
     Frontsonerne og i 
     overmorgen ser vi Parises 
     mest interessante Ting. Vi 
     gik i Green? Caddy ?? i 
     London og fik et Indtryk af 
     Kæmpebyen på de 8 Mil 
     Mennesker det var uhyre 
     Interessant. Vi så 
     forresten også noget som vi 
     synes var særdeles 
     praktisk.
     Moderne Barnepiger her i 
     London kører sjældent i 
     Barnevogn med deres små nej 
     de gåer med dem på Armen. 
     Børn fra 2 År og ned til 
     omtrent helt spæde det gik 
     udmærket for os at se ofte 
     sov de små sødeligt midt i 
     hele Helvedeslarmen og 
     Trængselen. Var det en 
     noget bedre stillet Mor var 
     Barnet jo ren og fin 
     påklædt var det en meget 
     ringe Proletar var den små 
     velsignet pjaltet og 
     beskidt og de små bare 
     Numser og Bene var til fri 
     Beskuelse men nogen søde 
     Unger var de alle.
     Lars og jeg? snakker om at 
     det var en Reform vi kunde 
     ønske praktiseret? når vi 
     kommer hjem for det 
     Tilfælde vi får Brug for 
     det? da det var billigt 
     formodentligt sundt da de 
     fik frisk Luft i masser.
     Ja vi ser en sådan 
     Mangfoldighed af alt så 
     det er forbavsende. Negere 
     Kinesere. Kort sagt alt, 
     her i Paris er jo det 
     internationale 
     Verdenscentre.
     Men vi er om Aftenen så 
     trætte som Æsler, men vi 
     har snart lært de 
     rutinerede Verdensborgeres 
     Kunster af det gælder om 
     ikke lade sig dupere. Og 
     når vi nu kommer hjem igen 
     så vil det ikke nytte i 
     skælder ud mere for så 
     taler vi Fransk Tysk 
     Engelsk m m (No og Jes) I 
     morgen går vi på Posthuset 
     for at ....

Den eller de sidste sider af brevet mangler.

emner/studierejse/brevpeter2.txt · Last modified: 2013/12/23 14:42 by jlk