User Tools

Site Tools


emner:forfaedre:forfaedre

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
emner:forfaedre:forfaedre [2015/01/29 14:08]
jlk [Marie Langelands familiebaggrund]
emner:forfaedre:forfaedre [2015/01/29 14:09] (current)
jlk [Marie Langelands familiebaggrund]
Line 54: Line 54:
  
 Marie kommer, som Peter, fra en husmandsbaggrund. I hendes tilfælde fra området nord, nordvest for Skanderborg. ​ Marie kommer, som Peter, fra en husmandsbaggrund. I hendes tilfælde fra området nord, nordvest for Skanderborg. ​
-Maries slægt er ikke kendt i samme udstrækning som Peters. Den væsentligste grund er at der ikke i Maries tilfælde foreligger et studie, som det P. V. Christiansen har gennemført for nogle af Peters aner. Ellen Langeland har på grundlag af kirkebøger fulgt [[emner:​forfaedre:​maries_slægt|Maries slægt]] så langt tilbage som muligt.+ 
 +Maries slægt er ikke afdækket ​i samme udstrækning som Peters. Den væsentligste grund erat der ikke i Maries tilfælde foreligger et studie, som det P. V. Christiansen har gennemført for nogle af Peters aner. Ellen Langeland har på grundlag af folketællinger og især kirkebøger fulgt [[emner:​forfaedre:​maries_slægt|Maries slægt]] så langt tilbage som muligt.
  
  
  
emner/forfaedre/forfaedre.txt · Last modified: 2015/01/29 14:09 by jlk