User Tools

Site Tools


emner:forfaedre:forfaedre

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
emner:forfaedre:forfaedre [2013/12/25 15:00]
jlk [Egne undersøgelser]
emner:forfaedre:forfaedre [2015/01/29 14:09] (current)
jlk [Marie Langelands familiebaggrund]
Line 7: Line 7:
 Peters forældre var husmænd. Da Peter blev født boede familien på et husmandssted i Skindbjerg, et fæstehus under Lindenborg gods. Peters forældre var husmænd. Da Peter blev født boede familien på et husmandssted i Skindbjerg, et fæstehus under Lindenborg gods.
  
-Men den familiemæssige baggrund for hans forældre var meget forskellig. Hans far, Niels Pedersen Langeland, stammede fra byproletariatet i Ålborg, dog med stærke forbindelser til bondestanden i egnen omkring Fræer, idet hans mormor var født på Lykkegaard i Fræer. ​+Men den familiemæssige baggrund for hans forældre var meget forskellig. Hans far, Niels Pedersen Langeland, stammede fra byproletariatet i Ålborg, dog med stærke forbindelser til bondestanden i egnen omkring Fræer, idet hans mormor var født på Lykkegaard i Fræer. Peters mor, Mette Johanne Poulsen, blev født i Haals, hvor hendes far var fæstegårdmand
  
-Det er faktisk den person, der bringer navnet Langeland ind i familien, der er den eneste af de nærmeste ​ anerne der ikke kommer af bondefolk i Østhimmerland.(I al fald tilbage til 1700).+Det er faktisk den person, der bringer navnet Langeland ind i familien, der er den eneste af de nærmeste ​ anerneder ikke kommer af bondefolk i Østhimmerland. (I al fald tilbage til 1700).
  
-Peters mor, Mette Johanne Poulsen, blev født i Haals, hvor hendes far var fæstegårdmand. ​ 
  
 Oversigtsmæssigt kan Peters familiebaggrund beskrives som følger: Langt de fleste aner var bønderfolk i området omkring Skørping, Skindbjerg, Rise, Fræer, Sejlstrup, Haals, Flamsted. De eneste, der falder uden for dette mønster, er Peters far, farfar og farfars far, der fra gården Langeland i Albæk ved Sæby, via Læsø, støder til familietræet i Ålborg, i attenhundrede og tyverne. Oversigtsmæssigt kan Peters familiebaggrund beskrives som følger: Langt de fleste aner var bønderfolk i området omkring Skørping, Skindbjerg, Rise, Fræer, Sejlstrup, Haals, Flamsted. De eneste, der falder uden for dette mønster, er Peters far, farfar og farfars far, der fra gården Langeland i Albæk ved Sæby, via Læsø, støder til familietræet i Ålborg, i attenhundrede og tyverne.
  
-Ved hjælp af kirkebøger har det været relativt nemt at afdække familieforholdene tilbage til omkring år 1700, som omtrent er det tidspunkt hvor kirkebøgerne starter. Folketællinger,​ de første i 1787 og 1801, og de mere regelmæssige fra 1834 og frem kan også bruges. Vil man vide mere end det lidt, man får ud af kirkebøger,​ er det nødvendigt at gå til andre kilder, som skifter, tinglysning,​ og andre retslige dokumenter. ​+Ved hjælp af kirkebøger har det været relativt nemt at afdække familieforholdene tilbage til omkring år 1700, som omtrent er det tidspunkthvor kirkebøgerne starter. Folketællinger,​ de første i 1787 og 1801, og de mere regelmæssige fra 1834 og frem kan også bruges. Vil man vide mere end det lidt, man får ud af kirkebøger,​ er det nødvendigt at gå til andre kilder, som skifter, tinglysning,​ og andre retslige dokumenter. ​
  
-I Peter Langelands tilfælde er vi så heldige, at Poul Verner Christiansen har gennemført et grundigt studie af Peters morfars far, Niels Poulsen Rise, og hans familiebaggrund. ​ 
- 
-Poul Verner Christiansen har desuden været i stand til at føre familiens forhistorie meget længere tilbage, idet en del af familietræet støder til en adelig familie, hvorved familiære forbindelser med nogen sikkerhed kan føres langt bagud, faktisk tilbage til før år 1000. 
- 
-==== Poul Verner Christiansens arbejder ==== 
- 
- 
-  - //**Niels Poulsen Rise og Cathrine Marie Olesdatter Winther**. Beretning om en himmerlandsk bondefamilie i tidsrummet fra forordningen om stavnsbåndest løsning 1788 til Danmarks første grundlov 1849.// --- En grundig behandling af Niels Poulsen Rise. Mette Johannes farmor var dog ikke Chatrine Marie Olesdatter Winther, der indgår i titlen, men hendes søster Ane Johanne Olesdatter Winther. 
-  - //**En kvaksalver og hans patient**// (i Fra Himmerland og Kjær Herred). --- Niels Rise døde af koldbrand i det ene ben. Denne artikkel beskriver forløbet. 
-  - //**En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede**//​ (i Personalhistorisk Tidsskrift, 1989:1) --- De to søstre Winther, der begge blev gift med Niels Rise, stammede fra Flamsted og tilhørte, som navnet antyder, Winther slægten, der i mange århundrede var meget betydningsfuld i Hellum og Fleskum herreder, og havde forbindelse til andrre egne af landet. 
-  - //​**Slægten i Flamsted 1629 - 1912**// --- Dækker samme materiale som ovenfor. 
-  - //**Lavadel og storbønder - to stærkt sammenhængende grupper**// (i Personalhistorisk Tidsskrift årgang 2000:1 pp 25-71). --- Heri knyttes forbindelse mellem Wintherslægten i Flamsted og grene af slægten, der optrådte i det vestlige Himmerland, og videre ud gennem forbindelse til adelsfamilier. 
-  - //​**Anetavle for Peter Langeland**//​. --- Anetavlen er oprindelig udarbejdet for Ellen Langeland, Peters datter. Tavlen indikerer forbindelse tilbage til Hvide-slægten på Sjælland. 
  
 ==== Egne undersøgelser ==== ==== Egne undersøgelser ====
Line 39: Line 25:
  
 Fremstillingen er derfor grebet an som følger: ​ Fremstillingen er derfor grebet an som følger: ​
-  * I Lykkegaard behandles beboerne på Lykkegaard, og dermed en væsentlig del af Peters forfædre. +  * I [[emner:​forfaedre:​lykkegaard|Lykkegaard]] behandles beboerne på Lykkegaard, og dermed en væsentlig del af Peters forfædre. 
-  * Niels Poulsen Rise er behandlet af P. VChristiansen +  * I [[emner:​forfaedre:​nielspedersenlangeland|Niels Pedersen Langeland]] knyttes forbindelsen fra Lykkegaard til Peter Langelands farOg 
-  * Peters farmors forældre, ​Johanne ​Laursdatter Lykkegaard og Christen Andersen med forbindelse både til Lykkegaard og Flamsted behandles ​for sig. Lige som  +  * I [[emner:​forfaedre:​mettejohannepoulsen|Mette ​Johanne ​Poulsen]] gøres det tilsvarende ​for Peters ​mors vedkommende. Endelig behandles ​Peters forældre under et i 
-  * Peters ​farforældre,​ Niels Pedersen Langeland og Bodil Marie Christensdatter og  +  * [[emner:​forfaedre:​petersforaldre|Peter Langelands ​forældre]] 
-  * Peters morforældre,​ Poul Nielsen Rise og Anne Christine Christoffersdatter. Endelig behandles  +  
-  * Peters ​forældre ​for sig. +
- +
  
  
  
-{{gallery>​ :​emner:​forfaedre:​aner:​peteraner.jpg?​800x800&​800X800 |Anetavle}} 
  
-Det skal her bemærkes at den Niels Poulsen Rise der er markeret med en * er den person der er omdrejningspunktet for P. V. Christiansens beskrivelse nævnt ovenfor.+ 
 +Det skal bemærkesat den Niels Poulsen Riseder i skemaet ovenfor, ​er markeret med en *er den personder er omdrejningspunktet for P. V. Christiansens beskrivelse nævnt ​nedenfor. 
 + 
 + 
 + 
 +==== Poul Verner Christiansens arbejder ==== 
 +I Peter Langelands tilfælde er vi så heldige, at Poul Verner Christiansen har gennemført et grundigt studie af Peters morfars far, Niels Poulsen Rise, og hans familiebaggrund.  
 + 
 +Poul Verner Christiansen har desuden været i stand til at føre familiens forhistorie meget længere tilbage, idet en del af familietræet støder til en adelig familie, hvorved familiære forbindelser med nogen sikkerhed kan føres langt bagud, faktisk tilbage til før år 1000. 
 + 
 +  - //**Niels Poulsen Rise og Cathrine Marie Olesdatter Winther**. Beretning om en himmerlandsk bondefamilie i tidsrummet fra forordningen om stavnsbåndest løsning 1788 til Danmarks første grundlov 1849.// --- En grundig behandling af Niels Poulsen Rise. Mette Johannes farmor var dog ikke den Cathrine Marie Olesdatter Winther, der indgår i titlen, men hendes søster Ane Johanne Olesdatter Winther. 
 +  - //**En kvaksalver og hans patient**// (i Fra Himmerland og Kjær Herred). --- Niels Rise døde af koldbrand i det ene ben. Denne artikkel beskriver forløbet. 
 +  - //**En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede**//​ (i Personalhistorisk Tidsskrift, 1989:1) --- De to søstre Winther, der begge blev gift med Niels Rise, stammede fra Flamsted og tilhørte, som navnet antyder, Winther slægten, der i mange århundrede var meget betydningsfuld i Hellum og Fleskum herreder, og havde forbindelse til andre egne af landet. 
 +  - //​**Slægten i Flamsted 1629 - 1912**// --- Dækker samme materiale som ovenfor. 
 +  - //**Lavadel og storbønder - to stærkt sammenhængende grupper**// (i Personalhistorisk Tidsskrift årgang 2000:1 pp 25-71). --- Heri knyttes forbindelse mellem Wintherslægten i Flamsted og grene af slægten, der optrådte i det vestlige Himmerland, og videre ud gennem forbindelse til adelsfamilier. 
 +  - //​**Anetavle for Peter Langeland**//​. --- Anetavlen er oprindelig udarbejdet for Ellen Langeland, Peters datter. Tavlen indikerer forbindelse tilbage til Hvide-slægten på Sjælland. 
 ===== Marie Langelands familiebaggrund ===== ===== Marie Langelands familiebaggrund =====
  
 Marie kommer, som Peter, fra en husmandsbaggrund. I hendes tilfælde fra området nord, nordvest for Skanderborg. ​ Marie kommer, som Peter, fra en husmandsbaggrund. I hendes tilfælde fra området nord, nordvest for Skanderborg. ​
 +
 +Maries slægt er ikke afdækket i samme udstrækning som Peters. Den væsentligste grund er, at der ikke i Maries tilfælde foreligger et studie, som det P. V. Christiansen har gennemført for nogle af Peters aner. Ellen Langeland har på grundlag af folketællinger og især kirkebøger fulgt [[emner:​forfaedre:​maries_slægt|Maries slægt]] så langt tilbage som muligt.
 +
 +
 +
emner/forfaedre/forfaedre.1387980041.txt.gz · Last modified: 2013/12/25 15:00 by jlk