User Tools

Site Tools


admin:kommentarer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
admin:kommentarer [2019/01/21 23:22]
176.20.167.166
admin:kommentarer [2019/01/25 21:11] (current)
176.20.167.166
Line 11: Line 11:
 Jeg vil høre om du har fundet faderen til Peder N. Langeland? jeg tror jeg har fundet ham, men blev forvirret over, at det ser ud til at deres barn hedder Peder Jensen, hvilket forvirrer mig. Jeg vil høre om du har fundet faderen til Peder N. Langeland? jeg tror jeg har fundet ham, men blev forvirret over, at det ser ud til at deres barn hedder Peder Jensen, hvilket forvirrer mig.
 mvh Pia Lena Madsen mvh Pia Lena Madsen
 +
 +
 +hej Jeg har nu fundet dåben på Peder Jensen Nielsen Langeland. men det undrer mig at du skriver at Niels Christensen Langland dør i 1790. Den død kan jeg ikke finde. Jeg ser til gengæld Jens Langelands død i maj 1791, og han bliver 34 år..
  
admin/kommentarer.txt · Last modified: 2019/01/25 21:11 by 176.20.167.166